Samsung Galaxy Z Fold 3 ,256GB,12GB Ram,5G
32,000.00 EGP 29,999.00 EGP 29999.0 EGP
Samsung Galaxy A12 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,888.00 EGP 4,888.00 EGP 4888.0 EGP
Samsung Galaxy A72 Dual SIM - 128GB, 8GB RAM, 4G
9,666.00 EGP 9,666.00 EGP 9666.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
16,666.00 EGP 15,666.00 EGP 15666.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
20,800.00 EGP 20,800.00 EGP 20800.0 EGP
Samsung A32 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,666.00 EGP 6,666.00 EGP 6666.0 EGP
SAMSUNG M12 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,777.00 EGP 4,777.00 EGP 4777.0 EGP
Samsung M12 Dual Sim - 128 GB, 4 GB Ram, 4G
5,125.00 EGP 5,125.00 EGP 5125.0 EGP
Samsung Galaxy M32 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,166.00 EGP 5,888.00 EGP 5888.0 EGP
Samsung A03S Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,333.00 EGP 4,333.00 EGP 4333.0 EGP
Samsung A03 core Dual Sim - 32 GB, 2 GB Ram, 4G
3,999.00 EGP 3,999.00 EGP 3999.0 EGP
Samsung Galaxy S21 fe Dual SIM - 128GB, 8GB RAM
15,888.00 EGP 15,888.00 EGP 15888.0 EGP
Samsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM - 256GB, 12GB RAM
33,333.00 EGP 33,333.00 EGP 33333.0 EGP
Samsung A03 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,444.00 EGP 4,222.00 EGP 4222.0 EGP
Samsung A03 Dual Sim - 128 GB, 4 GB Ram, 4G
4,644.00 EGP 4,644.00 EGP 4644.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G
9,777.00 EGP 9,777.00 EGP 9777.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 256GB, 8GB Ram, 5G
10,777.00 EGP 10,777.00 EGP 10777.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G
5,777.00 EGP 5,777.00 EGP 5777.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,399.00 EGP 6,399.00 EGP 6399.0 EGP
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 64GB, 4GB Ram, 4G
4,999.00 EGP 4,999.00 EGP 4999.0 EGP
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G
5,333.00 EGP 5,333.00 EGP 5333.0 EGP