Samsung Galaxy Z Fold 3 ,256GB,12GB Ram,5G
32,000.00 EGP 29,999.00 EGP 29999.0 EGP
Samsung Galaxy A12 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,888.00 EGP 4,888.00 EGP 4888.0 EGP
Samsung Galaxy A72 Dual SIM - 128GB, 8GB RAM, 4G
9,888.00 EGP 9,888.00 EGP 9888.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
16,666.00 EGP 16,666.00 EGP 16666.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
20,800.00 EGP 20,800.00 EGP 20800.0 EGP
Samsung A32 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,888.00 EGP 6,888.00 EGP 6888.0 EGP
SAMSUNG M12 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,777.00 EGP 4,777.00 EGP 4777.0 EGP
Samsung M12 Dual Sim - 128 GB, 4 GB Ram, 4G
5,125.00 EGP 5,125.00 EGP 5125.0 EGP
Samsung Galaxy M32 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,166.00 EGP 5,888.00 EGP 5888.0 EGP
Samsung A03S Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,555.00 EGP 4,555.00 EGP 4555.0 EGP
Samsung A03 core Dual Sim - 32 GB, 2 GB Ram, 4G
3,999.00 EGP 3,999.00 EGP 3999.0 EGP
Samsung Galaxy S21 fe Dual SIM - 128GB, 8GB RAM
15,888.00 EGP 15,888.00 EGP 15888.0 EGP
Samsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM - 256GB, 12GB RAM
33,333.00 EGP 33,333.00 EGP 33333.0 EGP
Samsung A03 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,555.00 EGP 4,222.00 EGP 4222.0 EGP
Samsung A03 Dual Sim - 128 GB, 4 GB Ram, 4G
4,644.00 EGP 4,644.00 EGP 4644.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G
9,999.00 EGP 9,999.00 EGP 9999.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 256GB, 8GB Ram, 5G
10,777.00 EGP 10,777.00 EGP 10777.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G
5,888.00 EGP 5,888.00 EGP 5888.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,555.00 EGP 6,555.00 EGP 6555.0 EGP
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 64GB, 4GB Ram, 4G
4,999.00 EGP 4,999.00 EGP 4999.0 EGP
Samsung Galaxy A13 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G
5,333.00 EGP 5,333.00 EGP 5333.0 EGP