Samsung Galaxy Z Fold 3 ,256GB,12GB Ram,5G
30,900.00 EGP 29,999.00 EGP 29999.0 EGP
Samsung Galaxy A72 Dual SIM - 256GB, 8GB RAM, 4G
10,222.00 EGP 9,960.00 EGP 9960.0 EGP
Samsung Galaxy A12 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
4,299.00 EGP 4,111.00 EGP 4111.0 EGP
Samsung Galaxy A12 Dual Sim - 128 GB, 4 GB Ram, 4G LTE
4,555.00 EGP 4,400.00 EGP 4400.0 EGP
Samsung Galaxy A52 Dual SIM - 128GB, 8GB RAM, 4G
7,666.00 EGP 7,111.00 EGP 7111.0 EGP
Samsung Galaxy A52 Dual Sim - 256GB, 8GB Ram, 4G
8,555.00 EGP 8,222.00 EGP 8222.0 EGP
Samsung Galaxy A72 Dual SIM - 128GB, 8GB RAM, 4G
8,977.00 EGP 8,870.00 EGP 8870.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
16,200.00 EGP 15,888.00 EGP 15888.0 EGP
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
20,800.00 EGP 19,999.00 EGP 19999.0 EGP
Samsung A32 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
6,290.00 EGP 5,999.00 EGP 5999.0 EGP
Samsung Galaxy A52S Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G
9,111.00 EGP 8,666.00 EGP 8666.0 EGP
Samsung Galaxy M52 Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G
7,666.00 EGP 7,222.00 EGP 7222.0 EGP
Samsung A03 core Dual Sim - 32 GB, 2 GB Ram, 4G
3,299.00 EGP 3,199.00 EGP 3199.0 EGP
Samsung Galaxy S21 fe Dual SIM - 128GB, 8GB RAM
15,444.00 EGP 14,888.00 EGP 14888.0 EGP
Samsung Galaxy S22 Dual SIM - 128GB, 8GB RAM
19,100.00 EGP 19,100.00 EGP 19100.0 EGP
Samsung Galaxy S22 Plus Dual SIM - 256GB, 8GB RAM
23,800.00 EGP 23,800.00 EGP 23800.0 EGP
Samsung A03 Dual Sim - 64 GB, 4 GB Ram, 4G
3,999.00 EGP 3,999.00 EGP 3999.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 128GB, 8GB Ram, 5G
9,590.00 EGP 9,290.00 EGP 9290.0 EGP
Samsung Galaxy A53 Dual Sim - 256GB, 8GB Ram, 5G
10,350.00 EGP 9,999.00 EGP 9999.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 4GB Ram, 4G
5,444.00 EGP 5,444.00 EGP 5444.0 EGP
Samsung Galaxy A23 Dual Sim - 128GB, 6GB Ram, 4G
5,999.00 EGP 5,999.00 EGP 5999.0 EGP